محصولات


روزنامه

کتاب

بسته بندی

تجاری

دستگاه چاپ رول برای روزنامه

دستگاه چاپ رول برای کتاب

دستگاه چاپ رول برای بسته بندی

دستگاه چاپ رول برای اوراق تجاری

کاتالوگ


GOSS Catalog

Goss, Web offset printing press, newspaper, book, commercial, magazine, catalog, visit card, packing, sheet-fed printing press, offset, Goss is the manufacturer of choice for Newspaper Printers around the world. Goss newspaper presses are renowned not only for their consistent print quality but also for their reliability. The Goss Presses are modular in design and can easily be expanded to meet new demands as the customers business grows.

Brothers Frederick and Samuel Goss founded the original Goss Printing Press Company in Chicago in 1885. One of the first printing press systems the brothers designed was a two-color press called the “Clipper”. This new system allowed for printing on both sides of the paper simultaneously, a major advance in the printing industry at this time.

Goss China continues the Goss innovation by designing and manufacturing printing presses for the global printing industry.
Our highly automated and productive printing presses are supplied worldwide and are currently used to print newspapers, magazines, books, catalogs, packaging, direct mail and many other specialist products.